Azuren tietoturva haltuun!

Azuren tietoturva haltuun!

Azure-ratkaisujen suunnittelu, rakentaminen ja operointi tietoturvallisesti ei ole lainkaan suoraviivaista. Sekä käytettävissä olevista tietoturvakontrolleista että ohjeistuksesta on niin laaja ylitarjonta, että alkuun on hankala päästä, parhaiden käytäntöjen käytöstä puhumattakaan.

Tätä haastetta ei lainkaan helpota se, että organisaatioiden olemassa oleva tietoturvaosaaminen on harvoin siellä, missä ketterien digitaalisten sovellusten rakentaminen on. Miten voimme saada Azuren palveluista hyödyt irti, jos digisovellusten ja tietoturvavaatimusten maailmat eivät kohtaa?

Tässä esityksessä Karl käy käytännönläheisesti läpi työkalut ja prosessit, joilla suojataan Azure-sovellukset ja -infrastruktuuri, suunnittelupöydältä tuotantoon vientiin asti. Esityksen jälkeen kuulija tuntee Azuressa käytössä olevat tietoturvakontrollit sekä niiden vaikutuksen tietoturvaan, sovelluskehitystehokkuuteen ja kustannuksiin. Kuulijalla osaa myös soveltaa oppimaansa päivittääkseen oman organisaationsa tietoturvavaatimukset Azure-aikaan.